Търсене

Начало Искам думата ОТВОРЕНО ПИСМО
ОТВОРЕНО ПИСМО
29 October 2018

До главния редактор на вестник „Екип 7“

ОТВОРЕНО ПИСМО

от Димитър Николов Димитров, Регионален координатор на ПП „ НФСБ“ за областите Разград, Русе, Търговище и Силистра

гр. Разград ул. „Н.Й Вапцаров“ No 12


Относно: Публикуваната от Вас снимка на служебен автомобил и текст „Обединен патриот или сляп идиот“ в брой 118/4271 от 17.10.2018 год.


Господин Ханчев, въпросният автомобил се управлява от мен с Пълномощно от Председателя на ПП „НФСБ“ г-н Валери Симеонов Симеонов от 29.03.2016 год., но за това кой е „сляп идиот“ Ви препоръчвам когато получите снимки с подобни текстове да си направите труда да проверите фактите на място и след това да информирате обществеността, а фактите са следните:

1.Повече от 2 /две/ години в тази сграда единствените наематели сме ние от ПП „НФСБ“ и няма нито една от трите инвалидни организации на този адрес, които обитаваха съвместно с нас тази сграда, т.е. Вие публикувате лъжи, че е паркирано пред дома на „слепите“.

2.Пътен знак Д21 който показва, че е място за инвалиди, се придружава с хоризонтална маркировка със същия знак, дори в някои случаи се оцветява в синьо, което показва колко места на паркинг са определени за инвалиди. Справка: снимка No1 - пред Пощата в града.

3.На снимка No2 - мястото, където е сниман автомобила, да виждате маркировка? Снимката е от 18.10.2018 година в 08.00 часа.

4.Пътните знаци и табели се поставят съгласно Инструкция на МРРБ от 2010 год. „Технически изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни табели“. Въпросната табела Д21 е поставена на стълб за осветление - снимка No3, т.е. табелата е монтирана в противоречие с нормативните изисквания на т. 1.2.6. от посочената Инструкция и аз считам, че не съм длъжен да изпълнявам знаци и табели, поставени в противоречие на законови правила. Всеки може да си поставя знаци по стълбове, дървета и др., но това не задължава водачите на МПС да ги изпълняват.

5.В чл.120 от Наредба No18/23.07.2001 год. на МРРБ за пътен знак Д21 е записано:

„Място за паркиране на Пътни Превозни Средства /ППС/, обслужващи хора с увреждания“. Да виждате текст за собственост на ППС, личен, фирмен, служебен и т.н.

Вие, г-н Ханчев, сигурен ли сте, че аз нямам право да паркирам и на законоустановените места с хоризонтална маркировка в зоната на пътен знак Д21???

6.Моето работно място е на този адрес вече ПЕТА година и Ви декларирам, че ежемесечно не ми се отдава да паркирам на това място повече от три-четири пъти по причина, че винаги

има паркирани автомобили и този Ваш „читател-фоторепортер“, явно наш политически противник, колко писма Ви е изпратил до този момент? Не се ли досетихте, че това е тенденциозно, с цел злепоставяне на нашата партия!!!

Господин Ханчев, считам че с тази непроверена публикация, Вие формирате негативно отношение на обществото към Политическа Партия „Национален Фронт за Спасение на България“, за което ще информирам централното ръководство на партията.

Очаквам в следващия брой на вестника Ви на 22.10.2018 година на ПЪРВА страница извинение с текст: „Екип 7“ поднася своите извинения на Политическа Партия „Национален Фронт за Спасение на България“ във връзка с непроверената публикация от 17.10.2018 година „Обединен патриот или сляп идиот“ и информация за Вашия „читател-фоторепортер“ с цел да потърся правата си по съдебен ред за обидата „сляп идиот“.

инж. Димитър ДИМИТРОВ


Бел.ред.- Уважаеми господин Димитров, „Екип 7“ Ви поздравява за това, че познавате в детайли всички актуални инструкции, закони, правилници за тяхното прилагане и подзаконови нормативни актове, касаещи движението по пътищата и достъпната среда за хора с увреждания. Предвид солидната Ви компетентност в тази област, като представител на политическа партия и радетел за спазването на законите, защо не сте сезирали стопанина на вертикалната маркировка в града Община Разград да вземе отношение?

Ако нуждата от неговото предназначение е отпаднала още преди две години, той би следвало отдавна да бъде премахнат. Ако пък не е отпаднала, е следвало да бъде допълнен с хоризонтална маркировка, указваща мястото на действието му.

Години наред въпросният знак е бил закачен на стълб за улично осветление, но водачите са се съобразявали с него и мястото под него е ноторно известно като инвалидно.

И това няма да се промени докато пътният знак продължава да стои, при това до сграда, обозначена и към днешна дата с табела „Съюзна организация на слепите“ - гр. Разград.

Възможно е читателят, който е снимал служебния ви автомобил, да не е от града, да е възприел тази картина и да не е наясно, че хоризонтална маркировка липсва, тъй като за да го установи е трябвало да извърши оглед под колата Ви.

Вие, представителите на политически партии, сте поставени под особен надзор от обществото. Именно затова трябва да внимавате два пъти повече в постъпките си и вместо да провокирате дебати като този, да сте по-активни и да работите реално за промяна и една по-добра действителност. Ако и в случая го бяхте сторили, сезирайки Общината, снимката на автомобила Ви нямаше да е на страниците на вестника.

Оказа се, че ако в този казус някой не е спазил закона, то това е Община Разград. И не от читателя-фоторепортер трябва да търсите правата си, а от градската управа.

Докато властта не започне да спазва и брани законите и правилата, които сама е въвела, тя няма морално право да изисква подобно нещо от гражданите.