shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 15.07.2019 г.
ekip7-small-2019-7-15.png

Търсене

Вход


Забравена парола
apis_zop.jpg
 
Начало
Близо 6000 помощи за отопление са отпуснати в областта
07 November 2018

Към 5 ноември 2018 година в област Разград са подадени общо 7392 заявления-декларации, отпуснатите помощи са 5726, отказаните заявления са 1329, а все още в процес на обработка са 337 заявления, съобщиха от Регионална дирекция „Социално подпомагане“.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2018 г. до 31 март 2019 г. Размерът на целевата помощ за петте месеца на отоплителния сезон е 374.15 лв., месечно по 74.83 лв.


07_11_2018_darva2.jpgПомощта се предоставя на правоимащите лица в пари за целия период.

По общини броя на отпуснатите помощи са както следва:

-Разград – приети заявления -декларации 1439, отпуснати помощи 1212, отказани 170;

-Исперих – приети заявления -декларации 1730, отпуснати помощи 1194, отказани 366;

-Кубрат – приети заявления -декларации 1399, отпуснати помощи 1120, отказани 256;

-Завет – приети заявления -декларации 879, отпуснати помощи 687, отказани 191;

-Лозница – приети заявления -декларации 755, отпуснати помощи 633, отказани 70;

-Самуил – приети заявления -декларации 769, отпуснати помощи 561, отказани 185;

-Цар Калоян – приети заявления -декларации 421, отпуснати помощи 319, отказани 11.

Прави впечатление, че хората избират да се отопляват предимно с твърдо гориво – общо 6897 семейства, а твърдо гориво в натура, където се избира доставчик са предпочели само 186 семейства, от които 170 са от община Кубрат и само 16 в община Разград. С ел. енергия са избрали да се отопляват 173 семейства от община Разград и 4 семейства от Лозница, с топлоенергия 69 семейства, а с природен газ 15 семейства.

За миналия отоплителен сезон 2017-2018 г. в област Разград са били приети 7596 заявления –декларации , а подпомогнати с целева помощ за отопление са били 5842 лица и семейства. В сравнение с предходните години се наблюдава запазване броя на лицата и семействата получаващи целеви помощи за отопление.