shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 21.08.2019 г.
ekip7-small-2019-8-21.png

Търсене

Вход


Забравена парола
apis_zop.jpg
 
Начало
Съдът потвърди още една глоба за „Маклер комерс“
05 December 2018

След като преди месец Административният съд в Разград потвърди окончателно глоба от 10 000 лева за млекопреработвателната фирма „Маклер комерс“, сега в сила бе оставена и другата санкция от 7000 лева.

Припомняме, че в началото на юли тази година жители на Брестовене излязоха на бунт срещу мандрата с искане да се спрат миризмите и нерегламентираното изливане на отпадни води.


Тъкмо в дните на протеста Кубратски районен съд потвърди наложени по-рано от Регионалната инспекция по околната и среда и водите в Русе две глоби на дружеството. Последва обаче оспорване пред Административен съд – Разград, който оставя окончателно санкциите в сила.

Наказателното постановление за 7000 лева беше издадено за това, че при контролна проверка на 8 ноември 2017 година „Маклер Комерс“ е зауствало отпадъчни води на място, различно от указаното в разрешителното.

Инспекторите посетили изненадващо мандрата във връзка с издаден от тях констативен протокол през юни 2017 г, в който било дадено предписание за възстановяване на трасето от едната ревизионна шахта до точката на заустване в местното дере. При новия обход установили, че отпадъчните води продължават да преливат от шахтата и да се стичат по дерето така, както и по-рано - фактически място на заустване се явявала самата шахта

Заблатените земеделски терени, констатирани при предходните проверки, вече били с видимо увеличена площ, а в района се отделяла специфична за гнилостни процеси миризма.

Именно по тези причини бил издаден акт за административно нарушение, на базата на който последвала и санкцията за 7000 лева.

Кубратският районен съд е събрал необходимите за правилното решаване на спора писмени и гласни доказателства, задълбочено ги е анализирал, обсъдил е доводите на страните и е дал аргументиран отговор на направените възражения. Правилно е счел, че акта и наказателното постановление имат изискуемото от закона съдържание. Като го е потвърдил, съдът е приложил правилно материалния закон. На това основание решението следва бъде оставено в сила, посочва Административен съд -Разград, с което глобата от 7000 лева е окончателно потвърдена.


Мила КЮЛЮМОВА