shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 15.07.2019 г.
ekip7-small-2019-7-15.png

Търсене

Вход


Забравена парола
apis_zop.jpg
 
Начало
Кметовете вече ще могат да разполагат с министерски заплати
11 January 2019

„Въвежда се нов подход за определяне на заплатите в местните власти и на ръководителите на областните администрации, държавните комисии и агенциите, като се цели да бъде изравнен съществуващият към момента дисбаланс между различните органите на власт. Дава се по-голяма свобода на общинските съвети да определят заплатите на кметовете на общини, райони и кметства, като се фиксира единствено максималният размер до заплатата на министър“, посочиха в сряда от правителствената пресслужба в съобщение до медиите.


Една министерска заплата в момента е около 4600 лева. Именно такъв таван слага правителството за кметските възнаграждения с последното си решение. В момента заплащането на градоначалниците се определя от общинските съвети и е съобразено с броя на населението в дадената община или населено място, като пак има минимален и максимален праг.

Така например през 2014 година Столичният общински съвет реши да вдигне заплатата на кмета Йорданка Фандъкова от 1860 на 2900 лева, което пак е под досегашния таван от 3100 лева.

През 2015 година Общинският съвет в Разград гласува заплата на кмета Валентин Василев от 2600 лева, т.е. предвидения по това време максимум за такава община.

С решението на МС това възнаграждение, също и на останалите кметове в областта, може бъде увеличено до 4600 лева.

Ще могат ли общините да си позволят такива заплати обаче, вече е въпрос на собствените им бюджетни разчети и възможности и на решение на общинските съвети, разбира се.

Увеличение се очаква и във възнагражденията на ръководителите на държавните комисии и агенциите, на свързаните с Министерството на околната среда и водите басейнови дирекции, екоинспекции и пр., както и на ръководителите на административни структури, създадени със закон или постановление. Те ще се определят по предложение на ресорните министри, отчитайки числеността на съответната администрация, нейния бюджет и функции.

С друго свое решение от последното си заседание правителството пак даде заявка, че заплатите за чиновниците ще са според свършената работа: „С промените в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация се укрепва принципът „заплащане според изпълнението“ в държавната администрация - всеки служител да получава възнаграждение, съответстващо на постигнатите от него резултати и на проявените знания, умения и качества в работата“.

Мотивите са, че така ще се намали съществуващата сега диспропорция в размера на възнагражденията на служители от една и съща администрация.

Предвидено е измененията да влязат в сила от тази година, което още при общественото обсъждане породи питания дали не се прави заради факта, че 2019-а е изборна година - гласуваме за евродепутати и за местна власт.