shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 21.08.2019 г.
ekip7-small-2019-8-21.png

Търсене

Вход


Забравена парола
apis_zop.jpg
 
Начало
Съдът отмени отказа на кмета на Самуил да разреши торохранилище на „Агротайм“
04 February 2019

Административният съд в Разград отмени отказа на кмета на Община Самуил д-р Бейтула Сали да разреши изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива на исперихската фирма „Агротайм – изграждане на лагуна за течна торова маса в землището на село Хърсово.

В решението си от 31 януари, в което подробно са изложени всички мотиви, съдът приема, че оспореният отказ е издаден в ненадлежна форма и при липса на мотиви и поради това се явява незаконосъобразен.


Административният съд връща преписката за ново разглеждане на искането на „Агротайм“, с което кметът ще трябва да се съобрази с дадените указания на съда и да издаде заповед, с която да разреши или откаже изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива, като в нея посочи фактическите и правни основания за това.

В решението на съда се посочва още, че Община Самуил се осъжда да заплати на „Агротайм“ ЕООД сумата от 1300 лева, в която влизат 1200 лева адвокатски хонорар и 100 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в законноустановения срок.

За спора между „Агротайм“ и Община Самуил „Екип 7“ писа неколкократно. Първият път отразихме масовият протест срещу намеренията на исперихската фирма. Той бе в Богданци и в него участваха и десетки жители на още три села: Хърсово, Голяма вода и Кара Михал, които са най-близо да мястото, определено за торохранилище. Основният мотив на хората да са против изграждането на лагуната е, че това ще замърси въздуха в района. Въпреки уверенията на собственика на „Агротайм“ Иван Иванов, че съоръжението ще бъде по най-модерната датска технология и ще бъде херметизирано, протестите продължиха и пред сградата на Административния съд, който заседава два пъти по казуса, преди да излезе с решение.


Димитър КИРИЛОВ