shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 21.08.2019 г.
ekip7-small-2019-8-21.png

Търсене

Вход


Забравена парола
apis_zop.jpg
 
Начало
8985 лева брутен вътрешен продукт на човек в Лудогорието, над 30 000 лева в София
06 February 2019

8985 лева е брутният вътрешен продукт на човек от населението на Разградска област, сочат данните на Националния статистически институт /НСИ/ за 2017 година, които бяха публикувани в края на януари. По този показател Лудогорието е на четвърто място сред петте области в Северен централен район, като последна е Силистра с 6687 лева. За сравнение – БВП на човек от населенето на София е 30 295 лева.


Макар информацията да се отнася за година назад, каквато е практиката на НСИ, тя дава ориентир за икономическите процеси на регионално ниво, смятат от Института за пазарна икономика /ИПИ/. Общата структура на икономиката в страната е без промяна – 67% услуги, 28% - индустрия и едва 5% - селско стопанство. На база на тези официални цифри и съотношения експерти на ИПИ са определили отрасловия профил на областите в България.

Според изследването Разград е сред деветте области с по-ясно изразен земеделски профил и делът на този сектор в нея е 16%. Останалите са Силистра, Видин, Монтана, Добрич, Кърджали, Търговище, Шумен и Ямбол. В тези области добавената стойност на селското стопанство на човек от населението е най-висока – от 1000 до 1300 лева.

От ИПИ обаче правят извода, че в областите, където селското стопанство заема над 10% в добавената стойност, се нареждат в дъното по богатство. Това е така, защото дори и най-високата добавена стойност на човек от населението в селското стопанство е около 3 пъти по-ниска от добавената стойност на индустрията и 6 пъти по-ниска от средната добавена стойност в сферата на услугите.