shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 21.08.2019 г.
ekip7-small-2019-8-21.png

Търсене

Вход


Забравена парола
apis_zop.jpg
 
Начало
Ще приемат Програма за опазване на околната среда до 2023 година
06 February 2019

Проект за Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2018-2023 година е качен на сайта на местната администрация в Разград. Целта е дългосрочната визия на Общината по отношение на екологията да може да се прочете от възможно повече граждани и евентуално да бъде допълвана с ефективни предложения.


Следващият етап е Програмата да бъде предоставена на Регионалната дирекция по околната среда и водите – Русе за становище. Най-вероятно документът ще бъде внесен за обсъждане и гласуване в Общинския съвет на заседанието през март, съобщи директорът на общинса дирекция „Програми и околна среда“ инж. Недим Тахиров.

Общинската програма включва всички компоненти на околната среда в Разградска община: визия /анализ на силните и слабите страни/, анализ на средата, биоразнобразие, води, въздух, демография и социално-икономическа характеристика, зелени площи в населените места, почви и нарушени терени, радиационна обстановка и влияние на нейонизиращи лъчения, шум. За първи първи път е включена Общинската програма за управление на отпадъците с период на действие до 2020 година, която също е един от важните фактори, влияещи на състоянието на околната среда в района.