shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 21.08.2019 г.
ekip7-small-2019-8-21.png

Търсене

Вход


Забравена парола
apis_zop.jpg
 
Начало
112 349 000 лева са приходите на НАП - Разград през 2018 година
08 February 2019

112 349 000 лева е общият размер на постъпилите приходи в НАП, Офис Разград, през 2018 година, което е 107% изпълнение на плана. Това стана ясно по време на традиционната пресконференция, която вчера дадоха директорът на офиса Цанка Тъмнишка и Йордан Йорданов – началник на отдел „Услуги за клиенти“.


08_02_2019_nap-3.jpgКъм 31 декември 2018 година са приети 8927 годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ, като 3227 от тях са приети по електронен път.

През миналата година разградският офис е обслужил 53 381 клиенти със средно време за изчакване 5.6 минути и средно време за обслужване – 5.17 минути, далеч под установения стандарт от 20 минути. През 2018 година е въведено плащане на задължения чрез терминално устройство ПОС, включително виртуално. През периода има извършени 3360 транзакции с постъпила сума 1 305 181.10 лева.

От началото на данъчно-осигурителната кампания за 2019 година, което бе поставено на 10 януари, в НАП Офис Разград са подадени 840 декларации за облагане доходите на физическите лица, от които 274 с ПИК и 276 с електронен подпис. 274 са декларациите за облагане с корпоративни данъци. Срокът за облагане на доходите е 30 април, а за фирмите /само по електронен път/– до 1 април. От приходната институция в Разград призоват хората да подават декларациите си по електронен път по три причини: по-бързо, по-лесно и безпроблемно е.

На пресконференцията бяха съобщени и по-важните новости тази година:

Данъчно облекчение за млади семейства – отпада изискването за прилагане на писмена декларация от другия съпруг/а, че същият няма да ползва данъчното облекчение.

Отпада изискването за прилагане на писмена декларация от другия родител, че няма да ползва съответното данъчно облекчение. Създава се възможност за ползване на съответното данъчно облекчение и от двамата родители, когато доходите на единия не са достатъчни.

Нови правила при закръгляване на данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, така че дължимият данък за довнасяне да е без стотинки

Променя се реда на облагането на паричните и предметни награди /които не са хазартни/ – от по общия ред към облагане с окончателен данък, събиран при източника. Необлагаеми са наградите, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба, които са на стойност до 30 лева.

Минимален месечен размер на осигурителния доход за тази година е 560 /510 през 2018 г./лева.

Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители за 2019 – 400 /350 лева през 2018 г./ лева;

Максимален месечен размер на осигурителния доход 3000 /2600 през 2018 г./ лева.

ВАЖНО!!! От 1 януари 2019 година хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски /трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др./ и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на КСО, дължат месечно по 22.40 лева. Има нов размер на минималния осигурителен доход – 560 лева, заради което се променя и вноската от безработните. Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Така например здравната вноска за месец януари трябва да се внесе най-късно до 25 февруари.

Декларацията за дължими данъци /по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ/ще се подава от самоосигуряващите се лица само по електронен път, не важи при деклариране на дължимите данъци за 2018 година.

В офиси на НАП в Разград до края на данъчната кампания ще се работи с плаващо работно време, без обедна почивка. Като в дните, в които изтичат срокове офисите ще работят до тогава, докато има клиенти в салона за обслужване.

Хартиени образци на декларациите се намират във фоайето на НАП Разград. Препоръчва се клиентите да използват образците, които са публикувани на интернет страницата на НАП – www.nap.bg. Те са в текстови формат, така че могат да се попълват на компютър.

Заплащането на данъците и осигурителните вноски става само по банков път, с пощенски запис за плащане към бюджета или по Интернет. Без такси е плащането на данъци и осигурителни вноски с банкова карта по интернет от страницата на НАП, както и чрез ПОС-терминалите – 4 броя в офиса. За улеснение на нашите клиенти в повечето офиси на НАП са разкрити банкови гишета, които обслужват клиентите на администрацията. Заплащането на данък върху доходите от физическо лице на банково гише в офис на НАП е безплатно. Заплащането на данъците и осигурителни вноски може да стане и в последния ден, стига средствата да постъпят по сметки на Агенцията до края на следващия работен ден.