shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 21.08.2019 г.
ekip7-small-2019-8-21.png

Търсене

Вход


Забравена парола
apis_zop.jpg
 
Начало
Учредиха Областен съвет за интеграция на хората с увреждания
08 February 2019

Областният управител Гюнай Хюсмен откри учредителното събрание на Областния съвет за интеграция на хората с увреждания.

В приветствието си към участниците той припомни, че често хората с увреждания се нуждаят от положителни усилия от страна на обществото, за да имат еднакъв шанс за участие.

08_02_2019_uvrrejdania-1.jpg

Хората с увреждания имат точно същите права като тези на хората без увреждания, въпреки това обаче те са обект на пряка и непряка дискриминация в почти всички области на живота, коментира още Хюсмен и заяви пред представителите на общински управи, държавни институции и граждански структури, че разчита на всеки от тях за предложения при разработването на стратегии, планове, мерки и други дейности, свързани с изпълнението на политиката в областта на хората с увреждания на областно ниво.

26 са учредителите на Областния съвет за интеграция на хората с увреждания. Той е консултативен орган към Областна администрация-Разград за осъществяване на координация, консултации и сътрудничество на областно равнище при разработването и провеждането на политиката в областта на интеграцията и създаване на равни възможности на хората с увреждания. Председател на съвета е областният управител Гюнай Хюсмен, заместник-председател – заместник областният управител Евгени Драганов, а секретар е главният експерт в администрацията Диана Петрова.

Директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Татяна Костова представи новостите в Закона за хората с увреждания. Учредителите взеха решение да провеждат заседания на всеки три месеца, но следващото ще е непосредствено след приемането на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, срокът за което е краят на март. На следващото заседание ще бъде представена и обобщена информация относно достъпната архитектурна среда в населените места в областта.

На учредителното заседание бяха обсъдени и възможности за трудова реализация на хората с увреждания.