Търсене

Начало Спорт Учители по физическо повишаваха квалификацията си
Учители по физическо повишаваха квалификацията си
11 February 2019

Основно училище „Васил Априлов“ в Исперих е едно от най-големите в Разградска област, с над 600 ученици. То е и училището с най-голямото методическо обединение на учителите по физическо възпитание и спорт – общо 5 учители, които са обхванали обучението на всички класове от първи до седми.


11_02_2019_kvali-1.jpgМетодическото обединение на физкултурниците традиционно провеждат открити уроци през учебната година, изпълнявайки вътрешно-училищния си план за квалификация. Такъв открит урок в допълнителния час по физическо възпитание бе проведен от Донка Василева с учениците от 4-ти клас, чиито класен ръководител е Станка Димитрова. Присъстваха всички учители от обединението по физическо възпитание и спорт, класният ръководител, начални учители, зам. директорът на училището Пламен Цанев и Николай Миланов, ст.експерт в РУО – Разград.

Всички присъстващи бяха удовлетворени от много добре усвоеното учебно съдържание от учениците, имаха възможност да споделят своите виждания и идеи. Класната ръководителка сподели, че е приятно изненадана от спорните възможности на своите ученици.

Пламен РАДЕВ