Търсене

Начало Новини Атакуват данъка за колите в Разград
Атакуват данъка за колите в Разград
11 February 2019

Сигнал, адресиран до окръжния прокуратура и до областния управител, изпратиха в петък петима общински съветници: Калоян Монев и Божинел Христов от „Кауза Разград“, Милена Орешкова – независим, Иво Димитров от Реформаторския блок и Стоян Димитров от БСП.

В него те подлагат на съмнение законосъобразността на взетото на 31 януари решение за новия данък върху превозните средства.


11_02_2019_tihomir_todorov.jpg11_02_2019_gunai_husmen3.jpgПетимата съветници излагат мотивите си в три пункта. В първия те оспорват приложената към докладната записка на кмета Валентин Василев справка, според която по време на обществените консултации не са постъпвали предложения от граждани и организации по проекта. В сигнала се прилагат копие от изпратено на електронната поща на Община Разград предложение от гражданина Благой Благоев, който предлага прилагането на минимални коефициенти при определяне на налога за автомобилите и подборно се мотивира за причините за това свое мнение.

Във втория пункт се твърди, че в проекта за решение на докладната записка липсват каквито и да било мотиви и обосновка по отношение на предложените размери на новия данък и на двата му компонента – имуществен и екологичен. „Единственото твърдение на вносителя беше, че нямало увеличение на данъка, което впоследствие се оказа невярно“, твърдят авторите на сигнала.

В третия пункт те са категорични, че е налице несъответствие и грубо разминаване в обстоятелствената и диспозитивната част на решението и подробно обясняват защо според тях това е така.

Накрая авторите на сигнала молят двете институции в рамките на своите правомощия да проверят цялостната законосъобразност на взетото решение; има ли всички необходими реквизити на нормативен акт – наредба; налице ли са мотиви и обосновка за приемането му; проведена ли е законосъобразна и прозрачна процедура по приемането му, включително в частта по провеждане на обществената консултация; решението в интерес на гражданите и организациите ли е. „Молим, ако установите нарушения, да вземете отношение съгласно дадените ви по закон правомощия“.

Ако една от двете институции намери пропуски и решението бъде отменено в съда, докладната за промяната на данък МПС ще трябва да се гледа отново от Общинския севет.


Димитър КИРИЛОВ