Търсене

Начало Новини Заплатите на властта през 2019-та
Заплатите на властта през 2019-та
11 February 2019

Новата година започва с нови заплати за кметовете и останалата част от ръководствата на местното самоуправление и в Лудогорието. Повечето от възнагражденията бяха гласувани на първите за 2019-та сесии на Общинските съвети при приемането на бюджетите, но в Кубрат, например, възнагражденията на селските кметове бяха вдигнати още началото на декември 2018 година /в сила от 1 януари 2019 година/. Последна бе Община Исперих, където актуализацията на възнагражденията бе направена на заседанието на местния парламент на 7 февруари.


Всъщност заплатата на кмета на тази община – Бейсим Руфад, се оказва най-високата сред колегите му. След решението основното му месечно възнаграждение става 3300 лева. Както се казва – пари при пари отиват, тъй като според данъчната му декларация той е най-заможен от останалите кметове в региона.

 

Област

Управител

Заплата/лв.

Разград

Гюнай Хюсмен

2134

Община

Кмет

Заплата/лв.

Разград

Валентин Василев

2860

Исперих

Бейсим Руфад

3300

Кубрат

Алкин Неби

2300

Завет

Ахтер Велиев

2420

Лозница

Севгин Шукри

2150

Самуил

Бейтула Сали

2170

Цар Калоян

Дауд Аляовлу

1950

Всъщност се оказва, че възнаграждението на Руфад и на почти всички негови колеги в региона са по-големи от заплатата на областния управител Гюнай Хюсмен. Въпреки почти министерския му ранг основната заплата на губернатора е 2134 лева, а с добавките е 2300 лева. На всичкото отгоре Хюсмен дарява голяма част от заплатата си.

На второ място по размер на трудово възнаграждение сред общинските първенци е кметът на Разград д-р Валентин Василев – 2860 лева, което е лека изненада, тъй като той все пак ръководи областния град и най-голямата община в района. Досега основната му заплата бе 2600 лева.

С 10% по-висока от миналата година е и новата заплата на кмета на Община Завет Ахтер Велиев, който ще се разписва всеки месец срещу 2420 лева. С 10 на сто по-високи възнаграждения ще получават кметовете на населени места в Община Кубрат. Самият общински кмет Алкин Неби обаче не е пожелал да му се вдигне заплатата, която е 2300 лева.

Основното месечно възнаграждение на кмета на Самуилска община д-р Бейтула Сали е 2170.80 лева. С 20 лева по-малко от него – 2150 лева ще получава неговият колега в Лозница Севгин Шукри, който встъпи в длъжност миналата година. При него е налице и най-голям ръст на увеличение – с около 30%, тъй като предишната заварена заплата на неговия предходник Айхан Хашимов беше 1650 лева.

Без промяна през последните пет години си остава заплатата на община Цар Калоян Дауд Аляовлу – 1950 лева.

Както сочат промените в ПМС №67 от 14 април 2010 година /б.р. - те дават възможност общинските кметове да получават колкото министрите, но в Лудогорието това естествено не се случи/, зам.-кметовете ще получават до 80% от възнаграждението на кметовете. Заплатите на председателите на Общинските съвети пък са 90% от кметските. Така че всеки сам може да добие представа колко получават избраните да ни управляват на местно ниво.

Прави впечатление, че в областта най-ощетени са кметовете на населени места в община Разград, чиито заплати са най-ниските в сравнение със селските първенци във всички други общини. Дори и след приетото предложение на съветника Стоян Димитров възнагражденията им да се вдигнат с по 50 лева, те са както под максимума, така и под минимума, който получават колегите им. Дори и в такива, на практика фалирали общини като Кубрат. Там, например най-високата заплата е 1210 лева, а най-ниската – 880 лева. В община Разград цифрите са съответно 1101 и 666 лева.

Тъй като предложенията за размера на възнагражденията се правят от общинските администрации, по всичко изглежда, че в Разград работата и отговорностите на кметовете на кметства е подценена. Или просто парите не стигат за тях...


Димитър КИРИЛОВ