Търсене

Начало История Вече половен век СБХ има представителство в Разград
Вече половен век СБХ има представителство в Разград
08 March 2019

Миналата седмица бе отбелязан 50-годишният юбилей на разградското представителство към Съюза на българските художници. В ХГ „Проф. Илия Петров“ по този повод бе открита изложба. На тържеството бе направена ретроспекция на творческия живот на групата на художниците през изминалите петдесет години.


08_03_2019_hudojnici_4.jpgБяха споменати с добри думи изтъкнати разградски творци, които вече не са между нас: Димитър Арнаудов, Борис Цаков, Надя Христова, Иван Филчев, Вежен Димитров, Велко Велков, Владислав Бабаров, Веселин Парушев, Желязко Йорданов, Ели Неделчева, Катю Катев, Стефан Цонев, Стоян Жечев, Христо Велчев, Христина Хаджииванова, Стефан Бобев, Радослав Дуков...

Организаторите и гостите на изложбата изтъкнаха заслугите на всички председатели на Представителството на СБХ в Разград през изминалите 50 години: Димитър Арнаудов, Веселин Парушев, Васил Карадимов, Велко Велков, Тодор Тодоров,

Христо Велчев, Стефан Цонев, Данаил Цонев и Петко Антонов.

Един от първите председатели – днешният доайен на разградските художници Васил Карадимов, с неприкрита гордост изтъкна факта, че Разград винаги е бил център с известни и водещи художници у нас и по света. И това действително е така – с Разград са свързани големите художници Йордан Кръчмаров, Никола Ганушев, Данаил Дечев, Коста Петров и Илия Петров. Впечатляващи са успехите и на днешните им следовници...

В днешния брой ще изтъкнем някои важни факти от самото начало на представителството, други публикации за историята и творческото присъствие на групата в живота на града и района ще представим по-нататък.

08_03_2019_hudojnici_5.jpgНачалото на този творчески съюз е на 9 април 1969 година, когато е учредена официално групата в присъствието на председателя на Съюза на българските художници Зафир Йончев, Кирил Данев - зам.-председател на Окръжния съвет за изкуство и култура в Разград и Евтим Дончев – зам.-председател на Окръжния съвет в Разград.

В състава на СБХ – група Разград влизат учредителите художници Димитър Арнаудов – творчески секретар, Васил Карадимов – завеждащ идейно-творчески въпроси, Ненко Метев – завеждащ художествен съвет, както и Костадин Петров, Стоян Здравков, Коста Петров, Елка Ганчева, Борис Цаков, Здравко Бетембергски, Христо Цанков и Хамди Кулов.

СБХ - Разград възниква като доброволна самоуправляваща се художествено-творческа организация с идеална цел, обединяваща художниците професионалисти и изкуствоведи в тогавашния Разградски окръг.

08_03_2019_hudojnici_1.jpgСлед 1989 г. групата става независима от политически, държавни и религиозни институции и движения. През целия си период от 1969 до 1995 година групата е съюзен член на СБХ – София и остава под негово организационно и методическо ръководство.

През този период развива активна художествено-творческа дейност. Броят на членовете й варира около 40 души.

Очертават се два периода.

Първият е до 1990 година с художествено-творческа и строителна дейност. Експонирани са около 200 художествени изложби (общи, окръжни, самостоятелни, колективни, гостуващи). Традиционна става ОХИ „Лудогорие“. Най-интересна и атрактивна е ОХИ „Млади карикатуристи“, която прераства във времето в национална и международна. Проведени са художествени пленери и бианалета през 1979/80/82/86/87 година.

08_03_2019_hudojnici_2.jpgМного от художниците от Лудогорието получават национални и международни награди. Това са Васил Карадимов, Ради Неделчев, Тодор Тодоров, Иван Филчев, Ненко Метев, Велко Велков, Христо Велчев, Димитър Атанасов, Петко Антонов. За дългогодишна творческа дейност са наградени с орден „Кирил и Методий“ художниците Димитър Арнаудов - II степен, Васил Карадимов - II степен, Ненко Метев - III и II степен. Членовете на групата правят дарения на обществени организации, „Фонд XIII века България“, УНИЦЕФ, предприятия и училища, като събраните пари и доброволен труд са дадени за строителство. Групата се сдобива с магазин на Творческия фонд на СБХ /07.09.1979 г./. На откриването присъства лично Светлив Русев – председател на СБХ по онова време. И още - творчески дом на ул. „Бенковска“ № 2 /24.10.1980 г./, изложбена зала на бул. „България“ № 5 /1985 г./, комплекс художествени ателиета /строени от 1980 до 1985 г./.

08_03_2019_hudojnici_3.jpgПрез втория период, след 1990 година, СБХ – представителство Разград се бори за оцеляване и съхраняване на художествената традиция. Организирани и експонирани са около 400 изложби. Дейността на представителството се подпомага от Община Разград и частни дарители.

Ето някои любопитни факти от живота на групата, които сме събрали от спомени на по-възрастни разградски художници.

В началото на петдесетте години години се провеждат курсовете по рисуване. Това става на мястото, където днес е „Музикалния дом“, точно пред него, в стара сграда до фурната. Входът й е бил към ателието на Коста Петров. В това ателие се събират художници като Максим Цанков, Георги Йорданов, Димитър Арнаудов. Георги Йорданов - Гогата е водил сбирки с ученици и младежи, интересуващи се от изобразителното изкуство. Гогата, единственият член сред разградските художници в СБХ - София. Той е бил нещо като неформален ръководител на местната група художници, имаща връзка с групата в Русе. Коста Петров също е бил член на групата на българските художници, но не е долюбван и търсен от властите, затова е изместен на заден план.

По това време Ненко Метев е студент във Великотърновския университет по изобразително изкуство в първия випуск от 1963 до 1968 година с дипломна работа – скулптора. Той се включва в културния живот, като подготвя украсата на празника за 22-ри март на предприятие „Търговия“. Заедно с него участва Лили Иванова, работеща по това време като медицинска сестра в болницата. Тя е корепетиторка и с акордеон в ръце ръководи хора към търговското предприятие в подготовката на празника „Първа пролет“. По това време разградската шивашка кооперация „Стоян Иванов“ и шивашките предприятия в Исперих и Кубрат правят модно ревю, а Лили Иванова е манекен.

08_03_2019_hudojnici_6.jpgПрез 1968 година Ненко Метев се дипломира като художник и е назначен уредник към Разградския музей с презумпция за създаване на група на художниците и намиране на помещение. Такова помещение е определено най-напред в един стар дюкян или ателиета на обущари, намиращи се на пресечката на улица „Симеон“ и бул. „България“ срещу малкото издадено жилищно блокче, където навремето живееше емигриралият в Германия детски лекар д-р Петров. С тази задача се заема Кирил Данев, секретар тогава на Общински народен съвет и зам.-председател на Съвета за култура.

През 1961 година, след като Разград вече е станал окръжен град, е правен опит да се създаде група на художниците, но безуспешно, поради разногласие.

През 1969 година властите дават стая на художниците в сградата на Профсъюзния дом. Учреден е художествен съвет. Златка Карадимова е секретар и счетоводител на формиращата се група. Това става на 9 април. Васил Карадимов е творчески секретар. Ненко Метев е ръководител на Художествения съвет. В чест на годишнина от Девети септември /25 г./ властите и групата на художниците решават да направят голяма изложба. Тогава Димитър Арнаудов е председател на групата. Не след дълго се отказва, поради противоречия. Въпреки това изложбата става. По-късно е направена изложба и през ноември.

В началото се правят малки експозиции в Дома на народната армия.

По това време художниците предприемат акция за привличане на художник, член на СБХ от София. Намират през 1970 година Веселин Парушев, художник и член на СБХ в Русе. Той е разградски зет. В същата година Парушев в съгласие със Светлин Русев приема председателството на разградската група. Всяка седмица идва за ден-два и така от дистанция се решават проблемите. Представители на художествения съвет са Ненко Метев – председател, Васил Карадимов, Петко Антонов и Иван Филчев.

Първата голяма изложба е експонирана с творбите на Данаил Дечев.

Следва ОХИ „Лудогорие“ открита през 1971 година, на която присъства самият Тодор Живков, придружен от дъщеря си Людмила Живкова, която след няколко години ще оглави българската култура, Никола Мирчев – председател на СБХ, Светлин Русев и др.


Димитър ПЕТРОВ

Снимките са от архиви на Васил Карадимов, Ненко Метев и „Екип 7“През 1971 година на откриването на ОХИ „Лудогорие“ идва самият Тодор Живков, придружен от дъщеря си. Оттогава май държавен глава не е идвал на крака да гледа картините на разградските художници. Вдясно от него са Светлин Русев, който по-късно става председател на СБХ, Бончо Митев, първи секретар на БКП в окръга, Пенчо Кубадински.

В деня на откриването на Общата художествена изложба „Лудогорие 80“ Светлин Русев, председател на СБХ, открива новия комплекс ателиета, предоставени на разградските художници. След 1990 година повечето от тях си купиха помещенията. Днес като че ли единственият, който продължава да работи в ателието си, е Рашо Йорданов...

Председателят на групата на СБЖ в Разград Васил Карадимов дава интервю при откриването на пленер по живопис в Исперих през 1985 г.

Началото на 80-те години на миналия век: министърът на културата Георги Йорданов /на преден план, вдясно/ гостува на скулптора Ненко Метев /най-вляво на снимката/

Авторите на герба на Разград Велко Велков /вдясно/ и Тодор Тодоров /вляво, днес директор на Художествената галерия/ представят проекта си

Участници в Третия международен пленер по живопис в Разград през 1986 година. Заедно с разградските художници се представят и творци от побратимените градове Нойбранденбург /ГДР/ и Сомбатхей /Унгария/.