Търсене

Начало Култура Три книги за юбилея на Пламен Дойнов
Три книги за юбилея на Пламен Дойнов
12 April 2019

50-годишнината на родения в Разград поет, драматург и литературен историк и критик стана повод Нов български университет в сътрудничество с ИК „Несарт – Милен Миланов“ да публикуват три представителни издания. Първата книга „Поезия. Събрано и избрано“ събира изцяло три стихосбирки на Пламен Дойнов – „Балът на тираните“ (2016), „София Берлин“ (2012) и „Истински истории“ (2000) и избира отделни стихотворения и поеми от „Висящите градини на България“ (1997), „Любовникът и Маестрото“ (1993) и „Post Festum” (1992), както и няколко най-ранни стихотворения.


12_04_2019_plamen_doinov_4.jpg12_04_2019_plamen_doinov_3.jpg12_04_2019_plamen_doinov_5.jpg12_04_2019_plamen_doinov_6.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЗА ПОЕЗИЯТА НА ПЛАМЕН ДОЙНОВ

„Post festum“ е най-зрялата и най-компактната стихосбирка на Пламен Дойнов. Тази книга вече не търси. Тя сякаш познава отдавна гласа на своя автор, свикнала е с него, някак е тъждествена с него и има самочувствието, че може да го представя навсякъде в негово отсъствие, да говори и да „разказва“ вместо него.

проф. Иван Станков


Пламен Дойнов извърши пробив в здравия консерватизъм на сериозната литература, без да намалява престижа й. Когато пише „Висящите градини на България“ и „Мистификации“ той е на около 28 години. Но стилът му демонстрира зрялост и провокативност: гротеска, автоиронични детайли, акцентни градивни елементи в елегично-сатиричeското звучене на неговите стихове.

доц. Мариана Тодорова


Всъщност сега искам да говоря за терапията, която тази книга – „Висящите градини на България“ – извърши спрямо моята класична литературност. След нейния прочит аз съм разколебан тъкмо в тази си рационалистичност.

проф. Михаил Неделчев


Безмилостно концептуална книга. Такава е новата стихосбирка на Пламен Дойнов – „Истински истории“. Заедно с предишната му – „Висящите градини на България“, тази книга утвърждава поета като последователен методичен ваятел на собствена поетика...

Бойко Ламбовски


„Кафепоеми“ са отлични, много по-добри от доста лирически творби на Георгий Иванов и Игор Северянин, поетите на „изящното всекидневие“. Да се изброят всички регистри на играта с една „прустовска“ материя, демонстрирана от Пл. Дойнов в „Кафепоеми“, е невъзможно…

доц. Пламен Панайотов

Тя може да бъде четена и като първата лична антология на поета – карта за индивидуален лирически свят, начертана върху ценностния хребет на годините от началото на ХХІ век.

Втората книга „Критика и есеистика. Избрано“ е съставена от студии, фрагменти и есета, взети от публикуваните досега единадесет литературноисторически и критически книги на Пламен Дойнов. Изданието представя ключови авторски идеи, концепции и търсения в полето на литературната история, критиката и есеистиката, прави ги по-достъпни и като общ обем, и като лаконично формулирани наблюдения и тези.

Третата книга е по-особена. Тя е сборник за автора Дойнов, озаглавен „Четири гласа за поета и критика Пламен Дойнов“, съдържащ общо 20 текста от други четирима значими критици и изследователи – проф. Антоанета Алипиева (от Шуменския университет, в момента лектор в Белградския университет), проф. Антония Велкова-Гайдаржиева (от Великотърновския университет), литературният и медиен критик д-р Митко Новков и проф. Михаил Неделчев (от Нов български университет). Тези избрани гласове четат през годините текстовете на Пламен Дойнов, тълкуват ги и в съвременен, и в литературноисторически контекст. Първият отзив е от 1997 г., а последният – от 2019 г. – достатъчно време, в което те постепенно проясняват същността на едно ярко творчество. Книгата е съставена от Милен Миланов и съдържа библиография на всички книги на Пламен Дойнов.

Трите книги ще бъдат представени на 17 и 22 април в София, а през май и юни в Шумен, Варна и Разград.