shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 15.07.2019 г.
ekip7-small-2019-7-15.png

Търсене

Вход


Забравена парола
apis_zop.jpg
 
Начало
Язовирите имали свободен обем за пролетните дъждове
14 April 2019

Язовирите на територията на Разградска област са с достатъчно свободен обем за предстоящите пролетни дъждове, заяви председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ Петър Горновски по време на срещата си с областния управител Гюнай Хюсмен.

15_04_2019_vodoemi.jpg

Акцентът по време на дискусията беше предстоящата категоризация на язовирите по степен на потенциална опасност. С въвеждането й ще се даде възможност за определяне на различна периодичност на проверките от страна на контролните органи. Язовирите ще се класифицират в тристепенна скала на потенциална опасност в зависимост от възможно най-лошите последици от освобождаването на съхраняваните в тях води поради разрушаване или неправилна експлоатация, а именно: първата висока степен, втора значителна степен и трета ниска степен. По този начин ще се гарантира извършването на ежегодни проверки на язовирите с висока и значителна степен на потенциална опасност. Определената степен ще има значение при определяне на изискванията за експлоатация на съоръженията.

Петър Горновски подчерта, че от създаването на Главната дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към агенцията през 2016 г., се отчита значително подобрение при стопанисването на водоемите в страната. Той съобщи, че отминалата година досега инспекторите на ДАМТН са извършили над 70 проверки на язовири, находящи се на територията на Разградска област. Направените предписания са 222, голям брой от които са по техническата документация на водните обекти. Относно безопасната техническа експлоатация на язовирите, предписанията, които най-често са срещани, са за почистване на водните и въздушните откоси на язовирните стени от храстовидна и дървесна растителност.