shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 15.07.2019 г.
ekip7-small-2019-7-15.png

Търсене

Вход


Забравена парола
apis_zop.jpg
 
Начало
Изграждат Кризисен център за жертви на насилие в Разград
13 May 2019

Започна изграждането на Кризисен център за пострадали от домашно насилие в Разград. Дарението от 254 000 долара е от фонда на Офиса за военно сътрудничество по програма за хуманитарна помощ на Посолството на САЩ в България. Проектът е защитен от две сдружения – „Център за съзидателно правосъдие“ и „Център за подкрепа на жени в село Стражец“. Избран е изпълнител на ремонтните дейности и в момента тече реконструкция на сградата. Центърът в Разград ще предоставя подкрепа на 10 лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация.


13_05_2019_georgi_milkov.jpgСъздаването на такъв център за подкрепа е дългогодишна кауза на директора на разградското сдружение Георги Милков. През последните четири години специалистите от Консултативния център по проблемите на домашното насилие са работили с двеста жертви и над седемдесет извършители. Два пъти са нараснали сигналите на граждани за домашно насилие до прокуратурата и полицията, но съдебните дела намаляват с една трета.

Какви са причините за упражняване на домашно насилие и какъв е резултатът от работата с жертви и извършители, разказва директорът на сдружението „Център за съзидателно правосъдие“ Георги Милков в интервю за вестник „Екип 7“.


С какви случаи на домашно насилие се сблъскват в работата си психолозите от Консултативния център и какъв е профилът на жертвите?

Шестдесет и пет процента от всички пострадали са жени между тридесет и петдесетгодишна възраст. Повече от две трети от тях съжителстват без сключен граждански брак със своите партньори. Над петдесет процента от жертвите са безработни и отглеждат поне едно дете. За последните четири години пострадалите от домашно насилие са сто процента жени.

Обикновено жертвите са обект на физическо и психическо насилие, като една малка част споделят и за упражнено сексуално насилие. В единични случаи се докладва и за икономическо насилие, по-специално финансово ограничение, като на пострадалите не им се позволява да имат собствен бюджет.

В основата на проблема стои ограничаване на контактите, контрол на движението и проследяване на кореспонденцията, предвид нарастващото влияние на социалните мрежи.

Като причини за домашно насилие на първо място може да изведем ревността в съчетание с употребата на алкохол. В голяма част от жертвите има насадено чувство на вина, че са провокирали насилника с поведението си. Това е особено силно в случаите, когато партньорите имат чувствителна разлика във възрастта.

Една от причините за проблемите в семейството е липсата на умения за комуникация и за разрешаване на конфликти, това е базисно умение, което голяма част от хората не притежават.


Има ли други причини за упражняване на домашно насилие, които сте извели в практиките си. Казахте, че сто процента от жертвите са жени, но през годините сте съобщавали за слуаи на пострадали мъже.

Трите районни съдилища в Разградска област и Окръжният съд отчитат жертви мъже на домашно насилие, докато полицейската статистика показва минимални стойности на регистрираните мъже. Може да се приеме, че липсват оплаквания от мъже в полицията, но съдът е разгледал такива съдебни дела на пострадали от домашно насилие.

В нашата история за последните петнадесет години имаме случаи на мъже, пострадали от домашно насилие. Обикновено това са възрастни хора, които са пострадали от своите близки и деца, които ги тормозят за пенсии, пари, имоти. Това продължава да се случва в България, заради променените обществени отношения и разкъсаните семейни връзки.


В Консултативния център работите и с извършители на домашно насилие. Идват ли доброволно и как се повлияват от консултациите?

Голямо предизвикателство в нашата работа е да развием по-активно специализираната програма с извършители на домашно насилие. През последните няколко години повече от половината извършители, които имат постановено решение на съда да участват в програмата, се включват в нея.

Участието в програмата оказва положително въздействие върху тази част от обществото, която има проблем с агресията и с насилието. Ако извършителите на домашно насилие изпълнят минимума от седем консултации с психолог, имаме положително въздействие и участниците осъзнават, че насилието не е пътят за разрешаване на проблемите. Част от нашата програма е да обясняваме всички аспекти на насилието, какво е влиянието му върху обществото и как разрушава междуличностните отношения.


Децата също стават свидетели на домашното насилие, психолозите работят ли с тях за преодоляване на тази травма?

Да, децата са особено важна група в процеса за превенция и борба с домашното насилие. От регистрираните 32 жертви, 5 от тях са деца и отчитаме ръст на засегнатите подрастващи.

Част от програмата включва специална работа с деца, като това е свързано с индивидуални консултации с тях и фамилно консултиране с родителите. Чрез тези срещи установяваме до каква степен акта на домашно насилие е оказал влияние върху психиката на децата и се стремим да възстановим баланса в семейството.

През миналата година децата, които споменах, са участвали в програмата по искане на родителите, които са установили, че има безпокойство, нервност, намаляване на успеха в училище. Ние имаме лиценз за специализирана работа с деца от Държавната агенция за закрила на детето в полето на превенцията на домашното насилие.


Какво бихте посъветвали жертвите на домашно насилие, които поради страх, срам, вина или финансова зависимост от насилника, нямат смелостта да потърсят помощ?

Не е необходимо да се подават официални сигнали и да се завеждат съдебни дела, това са крайни мерки. Първото, което бих посъветвал хората, които от дълги години са жертви на домашно насилие, е да потърсят съвет от специализирани организации като нашата.

Жертвите на домашно насилие трябва да намерят кураж и увереност да потърсят подкрепа от специализирани служби и центрове, които предлагат консултиране на място или по телефона. Ние разполагаме с екип от специалисти – юристи, социални консултанти, психолози и други експерти, с които можем да предложим интегрирана консултативна подкрепа за цялото семейство.


Антония ДИМИТРОВА