shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 15.07.2019 г.
ekip7-small-2019-7-15.png

Търсене

Вход


Забравена парола
apis_zop.jpg
 
Начало
Над 115 000 000 лева са договорени в Лудогорието
13 May 2019

Към 30 април в Лудогорието са одобрени общо 243 проекта по Оперативните програми на Европейския съюз 2014-2020, включително и по Програмата за развитие на селските райони за същия период, съобщиха от Областния информационен център в Разград. Общата стойност на договорените средства са 115 243 781.13 лева.

euro.jpg

Проектите по Оперативните програми в края на април са 139 за 77 611 515.65 лева. За сравнение в края на 2018 година те са съответно 130 и 74 263 210.16 лева. По Програмата за селските райони към края на предходния месец проектите са 104 за 37 632 265.48 лева. Към 31 декември миналата година одобрените инициативи са 95 на стойност 30 990 793.54 лева.

Към 30 април най-много средства по Оперативните програми са привлечени по ОП „Региони в растеж“ - 36 735 421.37 лева, следвана от ОП „Околна среда“ - 13 534 453 лева и ОП „Развитие на човешките ресурси“ - 11 299 102.07 лева.

По Програмата за развитие на селските райони най-голям е бюджетът на договорените средства по мярка „Инвестиции в земеделски стопанства“ - 12 587 061.54 лева, следват „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ - 9 143 600 лева и „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ - 7 018 450.58 лева.