shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 15.07.2019 г.
ekip7-small-2019-7-15.png

Търсене

Вход


Забравена парола
apis_zop.jpg
 
Начало
Община Цар Калоян закъса финансово
13 May 2019

Най-малката /състояща се само от три населени места/ и най-изстрадалата /наводнението през 2007 година/ община в Разградска област - Цар Калоян, е сред 17-те в България, които са в списъка на общините с финансови затруднения, сочи анализ на Министерството на финансите.

13_05_2019_car_kaloian3.jpg

Неприятният факт е документиран и с решение №13 на Общинския съвет в Цар Калоян. В него се посочва, че въз основа на данните от годишния отчет за касово изпълнение на бюджета на общината, оборотните ведомости и информацията за събраните данъци за недвижими имоти и превозни средства към края на 2018 година са налице три от условията, регламентирани в Закона за публичните финанси за определяне на общините с финансови затруднения.

Конкретното решение на местния парламент от 25 април открива процедура по финансово оздравяване. Според нея се възлага на кмета на община Цар Калоян да изготви в едномесечен срок план как да се подобри ситуацията. В 14-дневен срок от изготвянето му планът ще бъде предложен за публично обсъждане с местната общност. Едва след това би могло да се очаква отпускане на безлихвени заеми от републиканския бюджет.


Димитър КИРИЛОВ