Търсене

Начало История Старата градска интелигенция даде живот на есперантото някога в Разград
Старата градска интелигенция даде живот на есперантото някога в Разград
05 June 2019

Тази година традиционната есперантска творческа среща „Абритус-19“ от 7-ми до 9-ти юни ще премине под знака на две годишнини - от възникването на организирано есперантско движение в Разград и създаването на Есперантски дом за култура „Д-р Иван Кирчев“.

Дълго време разградските есперантисти нямаха информация за началото на есперантско движение в града. Знаеше се за отделни личности, които свързват живота си с международния език, създаден от офталмолога д-р Л.Л. Заменхоф, полски евреин.


05_06_2019_esp_1.jpg05_06_2019_kircev.jpgТакава личност е подофицерът Стоян Матеев, който постъпва във войската и служи в Разград, Русе и Шумен, където вероятно научава есперанто. За това съдим по запазените от наследниците му живописни пощенски картички – кореспонденция с есперантисти от Румъния, Чехия, САЩ, Канада и, разбира се, България от периода 1906-1910 год. За съжаление той умира твърде рано, изпълнявайки своя дълг към отечеството. Загива през 1912 година в битката при Бунархисар, където е и погребан.

05_06_2019_esp_2.jpgДругата личност е световноизвестният есперантист Стефан Минков. Роден е през 1883 г. в Разград. Есперанто научава през 1901 г. в Морското училище във Варна. Към езика го насочва неговият по-голям брат, който е учител. Минков твърде млад напуска Разград. Неговата необичайно бурна съдба, както и владеенето на чужди езици, го отвеждат във Франция, където живее и работи дълги години в град Булон сюр мер, където е проведен и първият Световен есперантски конгрес. Има щастието да вземе участие в третия Световен есперантски конгрес, който се провежда в град Кембридж, Англия. В него участва и създателят на езика, с когото Минков лично се среща в дома на зам.-председателя Серган, който урежда в дома си банкет след конгреса в чест на д-р Заменхоф. Минков като чужденец е поканен на вечерята, като му е отредено място да седне до д-р Заменхоф.

Минков е и представител при купуването на три кораба за военните нужди на страната ни от Франция. Пътувайки с корабите по света, той се среща с много свои есперантски кореспонденти. Дори има среща и с Лев Николаевич Толстой в Красна поляна. След завръщането си в България е назначен за учител в Механотехническата гимназия в София. Съставя и издава /самостоятелно и в съавторство/ учебници по механика и инструментални машини, които десетилетия наред се ползват от ученици и студенти. А със свои курсисти по есперанто посещава много световни конгреси. Дълги години поддържа добри връзки и богата кореспонденция с д-р Ив. Кирчев и Димо Димов. Умира на 98 години. С неговата дъщеря, Стефка Маркова, Домът дълги години си сътрудничи.

В архивните документи – Годишника на УЕА /Световната есперантска асоциация/ от 1906 год. на стр. 80 четем имената на петима разградски есперантисти, желаещи да кореспондират със свои съмишленици по света: Валнаров С.П ; Астажов Асен; Доброжански Иван; Герон Самуел и Илийчо Т.Н. Има и други имена, но за организирано есперантско движение ние приемаме годината, която е посочена в кратката информация, публикувана на страниците на вестник „Разградско слово“ бр. 64 от 06.01.1924 г.В този пожълтял от годините вестник четем: „В града ни е основана есперантска група - секция на Българското есперантско дружество – София. Групата наброява 50 членове. При същата е открит безплатен курс за начинаещи. Записване на нови курсисти при книжарница „Есперанто“.

05_06_2019_esp_3.jpgНе е споменато името на председателя, нито на подпредседателя. Но в следващ брой на същия вестник /бр. 85/ е публикувана кратка информация за участието на разградските есперантисти в редовния 11 конгрес на българските есперантисти в Русе, водени от подпредседателя Данаил Христов.

Известни са и имената на още няколко есперантисти от това време, като например Иван Ненов, който преподава есперанто в Разградската мъжка гимназия „Йосиф I“ през учебната 1921/22 год., когато по решение на правителството на А.Стамболийски се изучава международният език в училищата. В село Ушинци двамата братя Димитър и Калчо Панови развиват активна дейност, пишат статии, водят курсове. През учебните годините 1928-1930 в гимназията бурно се развива есперантското движение. Преподавател е учителят Иван Андреев.

По време на Втората световна война в движението се получава значителен застой, за да се възроди отново през 1959 година. Тогава разградските есперантисти възстановяват есперантското дружество в града, което приема името на д-р Заменхоф. За председател на дружеството е избран Цанко Цолов, оркестрант при Разградския симфоничния оркестър. Поради промяна на местожителството на Цолов за председател е избран Друми Матев, през 1966 за председател е избран Калчо Панов, след него е избран за срок от 11 години Димо Димов, след което дружеството оглавява Радка Стоянова вече 39 години.

Есперантското дружество, както и ОР на БЕС по-късно, след обявяването на Разград за окръг, развиват богата културна дейност. Организират се курсове по есперанто в училищата, в болницата и в други предприятия в града. Само за 4-5 г., в първа и втора степен на усвояване на езика, са обучени 150 души. Организират се вечери на поезията, музиката, изобразителното изкуство, срещи с изтъкнати творци, общественици, видни есперантисти, участие в световни конгреси и др.

На 16.11.1984 година по идея на председателят на ОР на БЕС в Разград д-р Иван Кирчев е учреден Център за есперантска култура /днес Есперантски дом за култура, носещ името на своя създател д-р Ив. Кирчев/, първият извън столицата. За председател на УС е избран неговият създател д-р Кирчев. Основна задача на Дома, поставена тогава и валидна и до днес, е разпространение на есперантската култура в страната и чрез езика есперанто - на българската култура по света.

През 1989 година е открита закупената нова материалната база, която е предпоставка за добрата дейност на Дома, няколко години по-късно, през 1996 година, Домът е регистриран като самостоятелна юридическа личност.

Още почти в началото на своето създаване Еесперантският дом за култура организира своя празник, станал вече традиционен - есперантска творческа среща „Абритус“, с отчитане на анонимен литературен конкурс за оригинална есперантска поезия и хумор. Започнал като регионален, днес той е с международно участие. Няколко години по-късно конкурсът е обогатен с още един – превод на творби на български автори на есперанто. Започва издаването и на ежегодния алманах „Есперантска трибуна“, на страниците на който се публикуват изявите на Дома и значимите в страната, наградените творби от конкурса, рецензии за новоизлезли есперантски книги, дълго време се поддържа рубрика „Нашето историческо минало“ и др. Към Дома работят периодично няколко състава, като най-дълго - до днес е вокалната група „Копнеж“ с художествен ръководител Димитър Стефанов, която има многобройни изяви у нас и в чужбина.

Организират се срещи с творци, изложби, вечери на поезията, премиери на новоизлезли книги, спонсорират се есперантски автори, провеждат се целогодишни и краткотрайни курсове по есперанто. С голям интерес и участие на чуждестранни есперантисти бяха проведени две значими изяви на Дома - „Есперантска Дунавска среща“ и Балканска конференция на тема „Развитие и чистота на международния език есперанто“. През 1993 година беше проведен 44 конгрес на Българския есперантски съюз. Конгресът се проведе безупречно, за което бе получена висока оценка.

Есперантистите от Разград има с какво да се гордеят, затова посрещат годишнините и своите гости в рамките на три дни, през които ще бъдат проведени интересни и значими изяви. Очакват се гости от цялата страна, от Румъния и Сърбия, с които домът поддържа приятелски отношения вече дълги години. Първата вечер е посветена на дългогодишния председател на журито за поезия, твореца, драматурга и световноизвестният есперантист Любомир Трифончовски. А в събота вечер, след отчета на Дома за изминалите години, ще участва и дуо Мила и Красен Иванови.


Иваничка МАДЖАРОВА


Разградчанинът Стефан Минков е световноизвестен есперантист, има обаче значим принос и в други области. Участва в сделки по купуването на военни кораби за България, автор е и на много популярни навремето учебници по механика и инструментални машини.


Д-р Иван Кирчев – лекар и общественик с позиции в Разград. По негова идея бе създаден Есперантският дом за култура, една уникална за Разград и страната институция.