Търсене

Начало Институции Община Разград финансира 22 проекта на читалищата в района
Община Разград финансира 22 проекта на читалищата в района
11 August 2019

В петък зам.-кметът на Разград Галина Георгиева информира представителите на читалищата за разпределянето на средствата в резултат на реализираната процедура за финансова подкрепа, с която Община Разград подпомага читалищната дейност. В срещата участва Даниела Неделчева-ст.експерт РЕКИЦ „Читалища“, представители на РЕКИЦ и на читалищата в общината.

12_08_2019_4it_1.jpg

Галина Георгиева обясни, че средствата за укрепване и развитие на читалищната дейност са от собствени общински приходи и през тази година са завишени на 10 000 лв. от 5 000 през 2018 г., когато беше и реализирането на първото подобно подпомагане. Сумата е разпределена между читалищата на проектен принцип, чрез депозиране на проектни предложения, в съответствие със специално разработените за целта Правила за условията и реда за кандидатстване за финансова подкрепа на читалищната дейност през 2019 г., приети със заповед на кмета на Разград Валентин Василев.

Всички читалища от общината имаха възможност да кандидатстват за закупуване и ремонт на музикални инструменти, озвучителна и осветителна техника, компютърна техника и периферни устройства, носии или елементи за носии, сценично облекло и реквизит, както и за подпомагане организирането на чествания на годишнини, празници, възстановки на обичаи и ритуали, спектакли, концерти и др.

През тази година експертна комисия е разгледала подадените 22 проектни предложения, като всички са получили одобрение. Десет от тях са били за купуване на озвучителна и осветителна техника, три за купуване на компютърна техника и периферни устройства, шест за купуване на носии или елементи за носии, сценично облекло и реквизит и три за подпомагане организирането на чествания на годишнини, празници, възстановки на обичаи и ритуали, спектакли, концерти и др.

В резултат на предложенията със заповед от август 2019 година са определени проектите и размерът на финансовата подкрепа от Община Разград – това е и единствената възможност за дофинансиране на читалищата, с която могат да се обезпечат тези дейности.

Разпределението е следното: Проект „Оборудване на театрална зала на НЧ „Развитие 1869“ със сценично осветление“ на НЧ „Развитие 1869“, гр. Разград ,в размер на 730.00 лв; Проект „Свобода на информация“ на НЧ „Пробуда 1947“, с. Стражец, в размер на 430.00 лв.; Проект „Светлина за традициите“ на НЧ „Отец Паисий 1922“, с. Черковна, в размер на 250.00 лв; Проект „Минало,пресъздадено в бъдещето“ на НЧ „Извор-1936“ с.Липник в размер на 450 лв.; Проект „Закупуване и ремонт на озвучителна техника“ на НЧ „Просвета 1919 г.“, с. Пороище, в размер на 505.00 лв.; Проект „Премиерен самостоятелен концерт – спектакъл на Танцов клуб „Абритус“ при НЧ „Бузлуджа 2010“, гр. Разград, посветен на 1 ноември – Деня на българските будители“, в размер на 500.00 лв.; Проект „Младите в света на традициите“ на НЧ „Прозрение 1927“, с. Киченица, в размер на 300.00 лв.; Проект „Да съхраним традициите и обичаите в с. Благоево“ на НЧ „Просвета – 1871“, с. Благоево, в размер на 400.00 лв.; Проект „Обновяване на сценичния гардероб на НЧ „Просвета – 1895 г.“, с. Топчии, чрез закупуване на ризи за нуждите на Група за изворен капански фолклор към читалището“ на НЧ „Просвета – 1895 г.“, с. Топчии, в размер на 600.00 лв.; Проект „Осъвременяване на озвучителната техника на НЧ „Напредък 1901“ чрез закупуване на допълнителни устройства за нуждите на фолклорните формации на читалището - на НЧ „Напредък 1901“, гр. Разград, в размер на 730.00 лв.; Проект „Закупуване и ремонт на озвучителна техника“ на НЧ „Просвещение – 1911“, с. Дянково, в размер на 300.00 лв.; Проект „Сцената на читалището в звук и светлина“ на НЧ „Напредък – 1895“, с. Дряновец, в размер на 550.00 лв.; Проект „С музика на светло е по-добре!“ на НЧ „Пробуда 1919“, с. Раковски, в размер на 550.00 лв.; Проект „Силата е в озвучаване на дейността“ на НЧ „Слънчев лъч 1902“, с. Островче, в размер на 500.00 лв.; Проект „Подпомагане организирането на чествания, годишнини, празници, възстановки на обичаи и ритуали, спектакли, концерти и др.“ на НЧ „Просвета – 1884“, с. Балкански, в размер на 250.00 лв.; Проект „Обогатяване на сценичния гардероб на НЧ „Съгласие 1891“ чрез закупуване на костюми за Танцова група „Капанки“, с. Осенец, в размер на 600.00 лв; Проект „Да продължим народните традиции!“ на НЧ „Просвета 1883“, с. Гецово, в размер на 600.00 лв.; Проект „Гласът на Делиормана“ на НЧ „Делиорман 2014 г.“ – Разград, в размер на 475.00 лв.; Проект „Закупуване на мултифункционално лазерно цветно устройство“ на НЧ „Светлина 1928“, с. Мортагоново, в размер на 250.00 лв.; Проект „Обновяване на материално – техническата база на НЧ „Съзнание – Недоклан 1927“, с. Недоклан, чрез закупуване на компютър за нуждите на читалището, в размер на 380.00 лв.; Проект „Носията е фактор за визията на участниците“ на НЧ „Съзнание 1963“, с. Просторно, в размер на 250.00 лв.; Проект „Съхраняване и популяризиране на любителското творчество и обезпечаване дейността на Фолклорна певческа група към НЧ „Нов живот – 1909 г., с. Ушинци, чрез закупуване на фолклорни костюми, в размер на 400.00 лв.

В края на срещата Даниела Неделчева коментира, че процедурата осигурява равен достъп на читалищата до средствата, предвидени от местни приходи в общинския бюджет и се оказва изключително добра практика, както за мотивиране на читалищата за активност в търсенето на допълнително финансиране, разработване и кандидатстване с проектни предложения, така и за разширяване и разнообразяване на читалищната дейност, модернизиране и организационно укрепване. Тя благодари на кмета Валентин Василев и на заместника му Галина Георгиева за това, че са повярвали в идеята, подкрепили са я и вече за втора година се подпомага читалищната дейност с общински средства.

Неделчева каза, че този модел на дофинансиране се прилага от много малко общини в страната и вече има проявен интерес от други общини относно механизма на провеждане на процедурата и ефекта от прилагането й.

Удовлетворение изказаха и читалищни дейци, които споделиха, че разчитат на тези средства и те им дават стимул да разработват проекти и да кандидатстват с тях, както и възможност да разширяват дейността си и да модернизират читалищата, да се чувстват по-спокойни и уверени.