Търсене

Начало Форум
Екип7
Добре дошли, Гост
Моля влезте или се регистрирайте.    Забравена парола?
Отг: За наводненията и отговорните (1 разглежда(т)) (1) Гости
Отиди най-отдолу Отговори Любими: 0
ТЕМА: Отг: За наводненията и отговорните
#5618
За наводненията и отговорните Преди 5 години  
Чл. 64. (1) Областният управител:
1. организира и ръководи защитата при бедствия в областта;
2. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.)
4. организира и отговаря за обучението на областната администрация за начините на поведение и действие при бедствия и изпълнение на необходимите защитни мерки;
5. координира и контролира подготовката за бедствия, извършвана от областната администрация, териториалните звена на министерствата и ведомствата, юридическите и физическите лица в областта;
6. организира и контролира изпълнението на превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от бедствия;
7. предоставя данни за изготвянето на Националния план за защитата при бедствия;
8. създава организация за оповестяване при бедствия;
9. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) представя в МВР ежегоден доклад за дейността по защитата при бедствия;
10. (нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) създава със заповед щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб.
(2) При възникване на бедствие на територията на областта областният управител:
1. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) въвежда със заповед в изпълнение областния план за защитата при бедствия;
2. може да обяви бедствено положение на територията на областта или на част от нея;
3. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.)
4. организира, координира и контролира процеса на подпомагане и възстановяване при бедствия;
5. координира спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи, възникнали на територията на областта, когато те излизат извън територията на една община, както и когато кметът на общината е поискал това;
6. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.)

 
Записано в лога Записано в лога  
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#5619
Отг: За наводненията и отговорните Преди 5 години  
Основната причина за наводнените улици в Разград са задръстените канализационни шахти.
Нека бабиното (на баба Бонка Цакова зетя) си организира хората и периодично да се оглеждат и отпушват шахтите.
Че като падне на баба партията от власт, пак ще обучава учениците в "Химията".
 
Записано в лога Записано в лога  
 
Последна редакция: 2014/06/21 12:51 от ivivano65.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
Отиди най-отгоре Отговори